Skuteczny patrol motocyklowy Inspekcji Transportu Drogowego.

W dniu 9 października 2014r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika litewskiego.

Kierujący ciężarówką próbował  ominąć punkt kontroli drogą powiatową. Został na niej zatrzymany i doprowadzony na miejsce kontroli przez patrol motocyklowy Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku analizy danych z tachografu cyfrowego stwierdzono:

  • skrócenie dziennego czas odpoczynku o 43 minuty;
  • nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego;
  • naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami oraz niezastosowaniem się do znaku B-18 kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 650zł. Wobec przedsiębiorstwa do którego należy pojazd zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 600zł.

Kierowcy zakazano kontynuowania dalszej jazdy i nakazano wykonanie prawidłowego odpoczynku dziennego.