Zatrważające wyniki kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

W dniu 16 października 2014 r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika estońskiego. Pojazdem z cysterną przewożony był materiał niebezpieczny – UN2312 fenol stopiony. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor stwierdził, że kierowca nie posiada przeszkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych cysterną.

Za naruszenie „dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR” wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą  2000 zł.  Ponadto za przekroczenie prędkości kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. Pojazd usunięto na parking strzeżony. Za jego kierownicą będzie mógł usiąść jedynie kierowca posiadający wymagane uprawnienia.

 

Jeszcze tego samego dnia patrol inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola dokonał  kontroli pojazdu przewożącego materiał niebezpieczny – UN1965 mieszaninę węglowodorów  gazowych, skroplonych i.n.o.
W czasie kontroli stwierdzono, że kierowca używał niedozwolonego urządzenia tj. magnesu, który powodował rejestrację przez tachograf odpoczynku kierowcy pomimo tego, że w tym czasie kierował pojazdem.

Za samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi oraz za okazanie podczas kontroli wykresówki, która nie zawierała wszystkich wymaganych danych kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2100 zł.

Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie administracyjne zagrożone karą 5000 zł. Pojazd do czasu opłacenia kaucji został usunięty na parking strzeżony.