Bardzo rażące naruszenia stwierdzone podczas kontroli pojazdu litewskiego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 16 października 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd, prowadzony przez załogę dwuosobową,  należący do przewoźnika litewskiego. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy na trasie z Litwy do Grecji.

Kontrolujący dokonali analizy danych cyfrowych pobranych z urządzenia kontrolno – pomiarowego. W jej wyniku stwierdzono bardzo rażące naruszenia:

  • nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
  • dziesięciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku -   dwukrotnie o 3 godziny i 44 minuty, dwukrotnie o 3 godziny i 5 minut, dwukrotnie o 4 godziny i 40 minut, dwukrotnie o 2 godziny i 22 minuty, dwukrotnie o 3 godziny i 14 minut;
  • pięciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu – o 10 godzin i 39 minut, o 11 godzin i 50 minut, o 1 godzinę i 50 minut, o 7 godzin i 24 minuty, o 6 godzin i 49 minut;
  • czterokrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku – dwukrotnie o 5 godzin i 55 minut, dwukrotnie o 5 godzin i 14 minut
  • używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców.

Podczas kontroli kierowcy okazali kartę trzeciego kierującego, którego nie było faktycznie w pojeździe, a której używali podczas jazdy. Wymienioną kartę zatrzymano celem przekazania do właściwych władz.

Kara wynikająca ze stwierdzonych naruszeń wyniosła 24700 zł. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną w związku z Art. 92a ust.2  Ustawy o transporcie drogowym  do 10000zł.

Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną sumę 13200 zł. Kaucja i mandaty zostały opłacone.