Akcja „Tunel” – wspólne działania Inspekcji, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

W nocy z 24 na 25 października 2014r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z Podlaskimi Policjantami, funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „Tunel”. Kontrole odbywały się na pięciu punktach kontrolnych - w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8, w Łomży na drodze krajowej nr 61, w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8, w Siemiatyczach na drodze krajowej nr 19 oraz w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671.

Funkcjonariusze kontrolowali czas pracy kierowców ciężarówek. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców. Ponadto kontroli podlegał ładunek i bagaż pod kątem przewozu narkotyków lub nielegalnych papierosów i alkoholu. Ciężarówki prześwietlano promieniami RTG  –  za pomocą mobilnego urządzenia skanującego.

W czasie działań dokonano kontroli 123 pojazdów. Ponadto 184 ciężarówki prześwietlono promieniami RTG. Sprawdzeniu stanu trzeźwości poddano 1828 kierujących pojazdami. Podczas badań okazało się, że dwóch spośród kontrolowanych kierowców znajduje się pod wpływem alkoholu. 39 kierowców w związku ze stwierdzonymi naruszeniami ukarano mandatami karnymi, a w trzech przypadkach skierowano wnioski do Sądu. W związku z nienależytym stanem technicznym pojazdów zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 

dscn1974.jpg dscn1976.jpg