Kolejne bardzo rażące naruszenia stwierdzone podczas kontroli pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.

W dniu 7 listopada 2014 r. nr drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd przewożący towary niebezpieczne (7360 kg UN3082), należący do przewoźnika białoruskiego. Pojazdem wykonywano przewóz na trasie Niemcy - Rosja. W wyniku przeprowadzonej kontroli wykresówek wykryto rażące naruszenia przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. Kierowca rozpoczynając pracę w Niemczech w dniu 6.11.2014 r. kierował pojazdem aż do momentu zatrzymania do kontroli w dniu 7.11.2014 przez 15 godzin i 30 minut bez żadnej przerwy. Ponadto stwierdzono dodatkowe naruszenia kierowcy:

  • skrócenie odpoczynku dziennego o 6 godzin i 45 minut
  • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 6 godzin i 30 minut
  • trzykrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 3 godziny i 30 minut, o 5 godzin i 15 minut oraz o 11 godzin.

Kara wynikająca ze stwierdzonych naruszeń wyniosła ponad 10000 zł, jednak zgodnie z art. 92a ust.2  Ustawy o transporcie drogowym  zostanie ograniczona do 10000zł. Niezależnie od kary nałożonej na podmiot wykonujący przewóz drogowy, kierowcę ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych o łącznej kwocie 6100 złotych.

 

pb070008.jpg wykresowka1.jpg wykresowka2.jpg

wykresowka3.jpg