Konferencja zamykająca program Litwa – Polska 2007 – 2013.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 27 listopada 2014r. uczestniczyli w konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji programu oraz historię pomyślnej współpracy pomiędzy partnerami z obu stron granicy. Uczestnikom konferencji zaprezentowano najlepsze projekty oraz przykłady partnerstw. Dla najwybitniejszych przedsięwzięć zostały  rozdane wyróżnienia.

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego z Białegostoku i Olsztyna zrealizowały z Państwową Inspekcją Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu i Komunikacji Republiki Litwy projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 pod nazwą „Bezpieczne drogi-transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.

Dzięki projektowi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku otrzymał nowy pojazd służbowy. Oznakowany „bus” wyposażony w urządzenia do ważenia pojazdów,  pomiaru zadymienia i analizy spalin oraz pomiaru natężenia hałasu jest wykorzystywany przez inspektorów do kontroli drogowych na terenie powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Nowy sprzęt pozwala kontrolującym właściwie dbać o stan dróg, bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska naturalnego.

 

dscn1988.jpg dscn1989.jpg