Wspólne działania podlaskiej Inspekcji i Policji – „Bus”.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Policji w dniach 3 i 4 grudnia 2014r. uczestniczyli w działaniach kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą „Bus”. Działania prowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.

W efekcie, wspólnie przeprowadzono 1031 kontroli drogowych.

W czterech przypadkach poruszające się pojazdy były przeładowane. Ujawniono 8 kierujących w stanie pod wpływem alkoholu. 280 kierujących dopuściło się naruszenia związanego z przekroczeniem prędkości.

W związku z różnego rodzaju naruszeniami na kierowców nałożono łącznie 592 mandaty karne. Do sądów skierowano 13 wniosków o ukaranie. Zatrzymano 7 praw jazdy oraz w związku z nienależytym stanem technicznym samochodów 40 dowodów rejestracyjnych. 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszego ruchu.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.