Komunikat o buforowaniu kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z RP przez przejścia graniczne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach w dniu 1 grudnia br. odbyło się spotkanie grupy roboczej działającej przy Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w temacie okresowego uruchomiania specjalnych strefy buforowych dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na przełomie 2013/2014 roku i pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz stworzyło kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej  550 pojazdów przed Kuźnicą oraz 550 pojazdów przed Bobrownikami), a czas oczekiwania na dokonanie odprawy granicznej przekroczy 24 godziny kolejka samochodów zostanie podzielona na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym będą sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze będzie wstrzymywany.

Informacje o wprowadzeniu buforowania przekażą kierowcom patrole współdziałających służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych:

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY :

  • Pierwsza strefa buforowa rozciągać się będzie od wjazdu na przejście graniczne, aż po granice administracyjne Sokółki;
  • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony będzie poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku);
  • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny;
  • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

  • Stefa pierwsza buforowa kończyć się będzie ok. 7.5 km od wjazdu na przejście graniczne;
  • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczynać się będzie w miejscu zakończenia strefy pierwszej;
  • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 12 godziny;
  • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


W organizacji stref buforowych uczestniczyć będą m.in. służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

Informacji szczegółowych udzielają rzecznicy prasowi: Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego.