W dniu 23 października 2014 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku pełnili wspólną służbę z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim.

Do kontroli został zatrzymany pojazd poruszający się z nadmierną, niedozwoloną prędkością. Okazało się, że kierowca jest poszukiwany przez Policję. Kierujący został zatrzymany.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 16 października 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd, prowadzony przez załogę dwuosobową,  należący do przewoźnika litewskiego. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy na trasie z Litwy do Grecji.

Kontrolujący dokonali analizy danych cyfrowych pobranych z urządzenia kontrolno – pomiarowego. W jej wyniku stwierdzono bardzo rażące naruszenia:

 • nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
 • dziesięciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku -   dwukrotnie o 3 godziny i 44 minuty, dwukrotnie o 3 godziny i 5 minut, dwukrotnie o 4 godziny i 40 minut, dwukrotnie o 2 godziny i 22 minuty, dwukrotnie o 3 godziny i 14 minut;
 • pięciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu – o 10 godzin i 39 minut, o 11 godzin i 50 minut, o 1 godzinę i 50 minut, o 7 godzin i 24 minuty, o 6 godzin i 49 minut;
 • czterokrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku – dwukrotnie o 5 godzin i 55 minut, dwukrotnie o 5 godzin i 14 minut
 • używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców.

Podczas kontroli kierowcy okazali kartę trzeciego kierującego, którego nie było faktycznie w pojeździe, a której używali podczas jazdy. Wymienioną kartę zatrzymano celem przekazania do właściwych władz.

Kara wynikająca ze stwierdzonych naruszeń wyniosła 24700 zł. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną w związku z Art. 92a ust.2  Ustawy o transporcie drogowym  do 10000zł.

Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną sumę 13200 zł. Kaucja i mandaty zostały opłacone.

W dniu 16 października 2014 r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika estońskiego. Pojazdem z cysterną przewożony był materiał niebezpieczny – UN2312 fenol stopiony. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor stwierdził, że kierowca nie posiada przeszkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych cysterną.

Za naruszenie „dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR” wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą  2000 zł.  Ponadto za przekroczenie prędkości kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. Pojazd usunięto na parking strzeżony. Za jego kierownicą będzie mógł usiąść jedynie kierowca posiadający wymagane uprawnienia.

 

Jeszcze tego samego dnia patrol inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola dokonał  kontroli pojazdu przewożącego materiał niebezpieczny – UN1965 mieszaninę węglowodorów  gazowych, skroplonych i.n.o.
W czasie kontroli stwierdzono, że kierowca używał niedozwolonego urządzenia tj. magnesu, który powodował rejestrację przez tachograf odpoczynku kierowcy pomimo tego, że w tym czasie kierował pojazdem.

Za samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi oraz za okazanie podczas kontroli wykresówki, która nie zawierała wszystkich wymaganych danych kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2100 zł.

Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie administracyjne zagrożone karą 5000 zł. Pojazd do czasu opłacenia kaucji został usunięty na parking strzeżony.

 

W dniu 9 października 2014r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika litewskiego.

Kierujący ciężarówką próbował  ominąć punkt kontroli drogą powiatową. Został na niej zatrzymany i doprowadzony na miejsce kontroli przez patrol motocyklowy Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku analizy danych z tachografu cyfrowego stwierdzono:

 • skrócenie dziennego czas odpoczynku o 43 minuty;
 • nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego;
 • naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami oraz niezastosowaniem się do znaku B-18 kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 650zł. Wobec przedsiębiorstwa do którego należy pojazd zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 600zł.

Kierowcy zakazano kontynuowania dalszej jazdy i nakazano wykonanie prawidłowego odpoczynku dziennego.

 

W dniu 2 października 2014 r. w miejscowości Mielnik inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli autobus przewożący młodzież na zajęcia do gimnazjum.

Kierującego pojazdem poddano badaniu urządzeniem Alcoblow na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu . Badanie wykazało, że kierowca jest nietrzeźwy.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji. W czasie pierwszego pomiaru trzeźwości stwierdzono 0,46 mg/l. Drugie badanie wykazało 0,48 mg/l.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku we wrześniu 2014r. przeprowadził wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół.

W czasie działań kontrolnych sprawdzono 181 „gimbusów” dokonujących przewozów na terenie 56 gmin województwa podlaskiego.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami wobec jednego przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 1000zł. Ponadto 4 kierowców ukarano mandatami karnymi. Ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych. Stwierdzono m.in. nadmiernie zużyte bieżniki opon, wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelne układy pneumatyczne, niesprawne światła, brak klamry spinającej resor. W jednym przypadku zakazano dalszej jazdy.

Inspektorzy sprawdzali także trzeźwość kierujących autobusami. Na całe szczęście badani kierujący „gimbusami”  nie spożywali alkoholu.

Inspektorzy podczas wykonywania czynności kontrolnych na drodze będą mieć cały czas na uwadze pojazdy przewożące dzieci i młodzież do szkól.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 20 września 2014 r. w miejscowości Zambrzyce dokonali kontroli pojazdu ciężarowego, należącego do przewoźnika rosyjskiego.

W trakcie kontroli okazało się, że do impulsatora podłączone jest niedozwolone urządzenie w postaci magnesu. Używanie przez kierowców (załoga dwuosobowa) niedozwolonego urządzenia powodowało zmianę wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi – podczas jazdy tachograf rysował odpoczynek.

Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów oraz za dwukrotne skrócenie przez kierowców dziennego czasu odpoczynku o 1 godzinę i 15 minut wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 2600zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi po 2200zł.

Pojazd do chwili opłacenia kaucji z tytułu przewidywanej kary został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.

 

W dniu 4 września 2014 r. w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego, należącego do przewoźnika rosyjskiego, przewożącego kwiaty na trasie Holandia – Rosja.

W trakcie kontroli okazało się, że kierowcy (załoga dwuosobowa) ingerowali w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe za pomocą wyłącznika w postaci „pilota”. Używanie przez kierowców niedozwolonego urządzenia powodowało zmianę wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Ponadto stwierdzono:

 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia
 • okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji;
 • naruszenie obowiązku wczytywania danych z kart kierowców.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 7000 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi po 2000 zł.

Pojazd do chwili opłacenia kaucji z tytułu przewidywanej kary został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.

 

W dniu 3 sierpnia 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika polskiego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolujący poddali kierowcę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem alco blow. Badania wykazały stan nietrzeźwości.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji, którzy dokonali pomiaru stanu trzeźwości kierującego. Wynik okazał się zatrważający. Kierowca okazał się kompletnie pijany.

Pierwsze badanie wykazało 1,21 mg/l, drugie 1,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Stanowi to około 2,5 promila.

Pojazd poruszał się w okresie obowiązywania zakazu ruchu pojazdów powyżej 12 ton i nie podlegał żadnemu z ich zwolnieniu.

W dniu 1 sierpnia 2014r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwa pojazdy, należące do przewoźnika polskiego, wykonujące przewóz ładunków ponadnormatywnych.

Podczas kontroli okazało się, że ciężarówki są za szerokie i za wysokie. Kierowcy okazali do kontroli jedno zezwolenie na dwa pojazdy. Dodatkowo przejazd odbywał się bez pilota, który powinien nadzorować tego rodzaju przewóz.

Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 5000zł. Kierowca za nieokazanie wymaganego dokumentu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł.

Po kontroli kontrolowany podmiot zapewnił pilota. Na punkt kontroli przyjechała ciężarówka innego przewoźnika posiadającego stosowne zezwolenie celem dalszego kontynuowania przewozu ponadnormatywnego ładunku.