Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych, przestrzegania przepisów podczas wykonywania przewozów oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Policji w dniu 30 lipca 2014r. uczestniczyli we wspólnych działaniach profilaktyczno – kontrolnych „Bus”.

Podczas działań kontrolujący sprawdzali pojazdy wykonujące przewozy krajowe i międzynarodowe, trzeźwość kierowców, stosowanie przez nich pasów bezpieczeństwa oraz przestrzeganie obowiązującej prędkości.

W wyniku podjętej akcji dokonano kontroli 70 pojazdów. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorców wszczęto 3 wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami na łączną kwotę 1500zł.

12 kierowców za tego rodzaju naruszenia ukarano mandatami karnymi w kwocie 3000zł. Ponadto 20 kierujących za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego zostało ukaranych mandatami karnymi.

W związku ze złym stanem technicznym zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych poruszających się samochodów.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 

Czas wakacji i wzmożony ruch turystyczny oraz brawura i lekkomyślność towarzysząca kierowcom poruszającym się po polskich drogach stworzyły konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w dniu 27 lipca 2014r. zorganizowała festyn rodzinny pod hasłem "Św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo". Uczestniczyli w nim inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Inspektorzy zaprezentowali uczestnikom sprzęt wykorzystywany podczas kontroli drogowych. Podczas festynu dzieci i młodzież miała okazję uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach. Dorośli mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej jazdy. W przedsięwzięciu brały udział również inne instytucje między innymi: Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Lasy Państwowe i Służba Zdrowia.

 

W dniu 23 czerwca 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz towaru niebezpiecznego UN1202 – paliwa do silników diesla (oleju napędowego).

W trakcie czynności kontrolnych, po dokonaniu wydruku z tachografu cyfrowego stwierdzono, że kierujący ciężarówką  dokonuje zapisu swojego czasu pracy na karcie kierowcy, którego nie ma w pojeździe. Kierowca skończył swój czas pracy i użył karty kolegi z firmy, aby kontynuować jazdę. Ponadto kontrolujący inspektorzy stwierdzili przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 52 minuty oraz skrócenie dziennego czasu odpoczynku 1 godzinę i 35 minut.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 3650 zł Na kierującego nałożono mandaty karne na łączną kwotę 2500 zł. Zatrzymano kartę, którą posługiwał się kierowca w momencie zatrzymania do kontroli. Zostanie ona zwrócona do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.  Kierowcy nakazano odebranie prawidłowego odpoczynku dziennego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 23 czerwca 2014 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok dokonali kontroli pojazdu, należącego do przewoźnika litewskiego.

Podczas kontroli dokonano ważenia ciężarówki. Stwierdzono naruszenia przepisów:

  • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 2,70 tony;
  • przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi  o 1,20 tony;

Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Do czasu opłacenia kaucji na poczet kary i usunięcia nieprawidłowości ciężarówka została usunięta na parking strzeżony.

 

W dniu 11 czerwca 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika Białoruskiego, którym wykonywany był przewóz drogowy uciętych konstrukcji pojazdów z Niemiec do Białorusi. Kontrolujący wraz z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku dokonali oględzin ładunku stwierdzając, że przewożone elementy pojazdów wraz silnikami zawierającymi płyny eksploatacyjne, filtry olejowe, akumulatory, skrzynie biegów i inne wypełniają obowiązującą definicję odpadu zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

Kierowca nie okazał wymaganego przy takim przewozie zezwolenia w związku z czym kontrolowany pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym. Za stwierdzone naruszenia zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną 7000 zł. O nielegalnym przewozie drogowym odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia został powiadomiony Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczyli w konkursie pn. „Inspektor Roku 2014 – WITD w Białymstoku”.  Odbywał się on równolegle do organizowanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku konkursu pn. „Policjant Ruchu Drogowego Roku 2014”.

Inspektorzy uczestniczyli w dwóch konkurencjach:

  • pierwszej polegającej na rozwiązywaniu przez uczestników testu wiedzy wybranych przepisów prawa;
  • drugiej polegającej na jeździe sprawnościowej samochodem osobowym po wyznaczonym torze.

Celem konkursu było doskonalenie kompetencji, wiedzy i umiejętności inspektorów transportu drogowego jak również utrwalenie przekonania, iż dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych istotne jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, a także  śledzenie zmian w przepisach prawnych oraz doskonalenie swoich umiejętności. Najważniejszym jednak celem organizacji konkursu była poprawa stanu bezpieczeństwa na podlaskich drogach poprzez podniesienie efektywności wykonywanych kontroli.

Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uroczyście podsumowano wyniki konkursu. Zwycięzcom wręczone zostały puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

W dniu 20 maja 2014 r. w Siemiatyczach podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2014, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyznało Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Białymstoku srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa.

Inspektorat został odznaczony za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W dniach 19 i 20 maja 2014 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa Mazowieckiego
i Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych pod nawą „Drogołamacz”. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów o dmc pow. 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów. Akcja ta miała na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle jak i służbowe pojazdy oznakowane.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 113 pojazdów. Za naruszenia przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 4 postępowania administracyjne na łączną kwotę 30000 zł. Za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym w stosunku do przedsiębiorców inspektorzy wszczęli 6 wyjaśniających postępowań administracyjnych zagrożonych karami w wysokości 11250 zł.  i 1 postępowanie za naruszenia przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Za naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz regulacji dotyczących czasu pracy i tachografów kierowcy zostali ukarani w 37 przypadkach mandatami karnymi na łączną kwotę 7600 zł. W związku ze złym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych.

Podobne działania będą kontynuowane w bieżącym roku.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 15 maja 2014r. uczestniczyli w profilaktycznej inicjatywie zorganizowanej przez Podlaską Komendę Wojewódzką Policji w postaci biało - czarnego „Marszu Zebry”.

Inicjatywa miała na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego regionu jak ważne jest wychowanie, profilaktyka i edukacja w zakresie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz zwiększenie świadomości oraz dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na naszych drogach.

Wszyscy obecni przemaszerowali ulicami miasta i uczestniczyli w festynie pod Teatrem Dramatycznym. W trakcie imprezy dzieci i młodzież miała okazję obejrzeć sprzęt znajdujący się w posiadaniu służb mundurowych i inspekcji. Każdy z uczestników mógł poczęstować się tortem z wizerunkiem zebry.

Źródło zdjęć: http://www.podlaska.policja.gov.pl

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 28.04.2014 r. zatrzymali do kontroli pojazd marki Fiat Docato wraz z przyczepą, który według zapisów w dowodzie rejestracyjnym przystosowany jest do przewozu 9 osób. Pojazdem podróżowało 6 osób łącznie z kierowcą jednak warunki w jakich przewożeni byli pasażerowie okazały się przerażające. W przestrzeni ładunkowej pojazdu znajdowały się różnego rodzaju narzędzia budowlane, wykładzina, na której spali pasażerowie podczas jazdy oraz prowizorycznie przymocowane ławki bez jakichkolwiek pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo przeprowadzono ważenie zespołu pojazdów, na podstawie którego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Kierowca wraz z pasażerami podczas kontroli dokonali przeładunku jednak zakazano dalszej jazdy ze względu na bezpieczeństwo przewożonych osób. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany oraz ukarano kierowcę mandatem karnym.