Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w dniu 17 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok uczestniczyli we wspólnych działaniach ukierunkowanych na kontrolę trzeźwości kierowców.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca samochodu dostawczego należącego do firmy kurierskiej był nietrzeźwy - w czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugie badanie wykazało 0,27 mg/l i potwierdziło niewłaściwą dyspozycję kierującego pojazdem.

W związku z popełnieniem przez kierowcę przestępstwa, bo taki stan kierowcy nim jest, funkcjonariusze Policji przekażą sprawę do sądu.

W dniu 14 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd dostawczy, przewożący napoje, należący do polskiego przedsiębiorcy.

Samochód zważono za pomocą wag przenośnych. Masa całkowita pojazdu po odjęciu błędów, pomimo dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym na 3500 kg, została przekroczona ponad dwukrotnie i wyniosła 7100 kg.

Kierowca „dostawczaka” został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Przewożone napoje zostały przeładowane na pojazd ciężarowy przysłany przez właściciela samochodu dostawczego.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów poruszających się po drogach województwa podlaskiego będą kontynuowane.

 

W dniu 13 marca 2014 r. w miejscowości Łomża na drodze krajowej nr 61 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd, służący do przewozu samochodów, należący do litewskiego przedsiębiorcy. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy na trasie z Litwy do Czech.

W trakcie kontroli dokonano kontroli paliwa. Podczas próby kwasowej okazało się, że w zbiornikach znajdujących się w kontrolowanym pojeździe znajduje się olej opałowy. Próbka zabarwiła się na kolor różowy.

Kierującego pojazdem ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. O sprawie poinformowano Służbę Celną, która będzie prowadzić dalsze czynności.

 

W dniu 10 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego, wykonującego przewóz drogowy z Polski do Szwecji.

Podczas analizy danych z kart kierowców stwierdzono rażące naruszenia norm czasu pracy:

  • sześciokrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku – o 22 godziny i 18 minut, o 18 minut, o 20 minut, dwukrotnie o 20 godzin i 53 minut, o 22 godziny i 42 minuty;
  • czterokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku - dwukrotnie po 48 minut, dwukrotnie po 17 minut.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 9100 zł. Pojazd do chwili opłacenia przez właściciela pojazdu kaucji został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.

Kierowców za popełnione naruszenia ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 5100 zł.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 27 lutego 2014r. na drodze wojewódzkiej nr 678 w miejscowości Kleosin zatrzymali do kontroli pojazd dostawczy należący do przewoźnika polskiego.

W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono szereg usterek:

  • brak świateł stop,
  • urwany amortyzator,
  • niesprawny hamulec ręczny,
  • uszkodzony klosz lampy tylnej.

Ponadto ważenie samochodu wykazało przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 0,3 tony.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zakazano dalszej jazdy. Pojazd został skierowany na dodatkowe badanie diagnostyczne.

W trakcie kontroli, część ładunku, która powodowała przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, została przeładowana na inny samochód.

 

W dniu 27 lutego 2014r. w miejscowości Suchowola na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd należący do przewoźnika estońskiego. Ciężarówką przewożone były kwiaty cięte na trasie z Holandii do Estonii.

Podczas kontroli okazało się, że kierujący pojazdem używa niedozwolonego urządzenia w postaci magnesu neodymowego. Urządzenie kontrolno – pomiarowe (tachograf) pod jego wpływem rejestrowało podczas jazdy odpoczynek.

Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące,
do którego podłączono niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego na kontrolowanego kierowcę nałożono mandat karny gotówkowy w kwocie 2000 zł.

Zakazano dalszej jazdy do chwili wykonania wymaganego odpoczynku dziennego.

 

W dniu 12 lutego 2014r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku kontrolowali wagę pojazdów dostawczych.

Kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym z rzeczywistą masą poruszających się po drodze pojazdów.

Wyniki kontroli były zatrważające. Wszystkie ze sprawdzanych pięciu „dostawczaków” okazały się przeładowane. Największe naruszenia zostały stwierdzone w dwóch pojazdach:

  • przewożącym zboże - o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg po zważeniu okazało się, że masa rzeczywista wynosi 6700kg. Przekroczenie o 3200kg;
  • przewożącym środki czystości – o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg. Ważenie wykazało przekroczenie o 3600kg. Rzeczywista masa samochodu wyniosła 7100kg.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy wszystkich pięciu pojazdów dostawczych zostali ukarani mandatami karnymi. Towar z pojazdów został przeładowany na inne samochody przysłane przez przedsiębiorców.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów także dostawczych będą kontynuowane przez inspektorów.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 5 lutego 2014r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce zatrzymali do kontroli pojazd dostawczy przewożący artykuły spożywcze.

Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg zważono za pomocą wag przenośnych. Wyniki okazały się zatrważające. Masa całkowita po odjęciu dopuszczalnych błędów została przekroczona ponad dwukrotnie i wyniosła 7800kg.

W związku z powyższym kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł. Towar przewożony pojazdem został przeładowany na pojazd ciężarowy przysłany przez właściciela samochodu dostawczego.

 

W dniu 27 stycznia 2014 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komisariatu Policji w Łapach uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach. Tematem spotkania były zasady bezpieczeństwa m.in. w trakcie rozpoczynających się ferii zimowych.

Dzieciom przedstawiono prelekcję multimedialną dotyczącą bezpiecznych form wypoczynku zimowego. Dzieci uczestniczyły w konkursach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji kryminalnej. Uczestnicy zapoznali się z zadaniami Inspekcji Transportu Drogowego oraz ze sprzętem policyjnym.

Wszystkie dzieciaki otrzymały elementy odblaskowe, plany lekcji oraz materiały z poradami o bezpiecznych formach i zasadach spędzania ferii zimowych.

 

Źródło zdjęć: http://www.podlaska.policja.gov.pl

W związku z wyjazdami na wycieczki w okresie ferii zimowych inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczą we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole autobusów.

W dniu 27 stycznia 2014 r. w miejscowości Białystok przeprowadzona została kontrola autobusu przewożącego dzieci na lodowisko. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca prowadzący pojazd nie posiada aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.

W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie przewozowym będzie prowadzone postępowanie w sprawach o wykroczenia zagrożone karą łączną 2000 zł. Dodatkowo kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł. za brak tablic oznaczających pojazd przewożący dzieci.

Ponieważ kierującemu w związku z brakiem odpowiednich badań zakazano dalszej jazdy na miejsce kontroli przywieziony został drugi kierowca posiadający stosowne uprawnienia do kontynuowania dalszej podróży.

Działania ukierunkowane na kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież będą kontynuowane.