Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Transportu Turcji.

W dniu 13 maja 2015 r. przedstawiciele Ministerstwa Transportu Turcji uczestniczyli w ćwiczeniach, podczas których realizowano założenia zawarte w „Procedurze współdziałania służb i inspekcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia przy przewozie towarów niebezpiecznych”. Zgodnie z założeniami procedury w ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej oraz powiadomione zostało Wojewódzkie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego . Podczas wspólnych działań ćwiczone zostały zasady postępowania w przypadku zatrzymania do kontroli cysterny przewożącej materiał niebezpieczny UN 1202 z nieszczelnymi zaworami. Delegaci z Turcji zapoznali się z „Procedurą współdziałania służb i inspekcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia przy przewozie towarów niebezpiecznych” opracowanej przez podlaskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach oraz ze sprzętem i różnymi metodami zabezpieczenia wycieku niebezpiecznej cieczy.