Odpady niebezpieczne – ukryty ADR

Podlascy inspektorzy transportu drogowego 24 września 2019 r. na drodze ekspresowej nr 8 zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do litewskiego przewoźnika. Zgodnie z oznaczeniami na samochodzie przewożone miały być odpady na trasie  z Litwy do Czech.

Podczas kontroli okazało się, że na skrzyni ładunkowej znajdują się odpady niebezpieczne. Przewożony towar sklasyfikowano jako UN 3077 czyli materiał zagrażający środowisku stały i.n.o.
Kontrolujący stwierdzili szereg naruszeń:

  1. przewożony towar był zapakowany w niecertyfikowane opakowania;
  2. ciężarówka nie była oznakowana wymaganymi tablicami;
  3. opakowania z materiałem niebezpiecznym nie były oznakowane;
  4. w dokumencie przewozowym nie było grupy pakowania i prawidłowej nazwy przewozowej.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 6300zł. Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie finansowo także zarządzający transportem w firmie przewozowej. Wobec niego wszczęto postępowanie na kwotę 2000zł.

Samochód do czasu opłacenia kaucji oraz usunięcia usterek został umieszczony na parkingu strzeżonym.