Zignorowanie znaku przez fatalny stan techniczny.

Zatrzymany do kontroli z ruchu zestaw, będący w dyspozycji polskiego podmiotu, stanowił realne zagrożenie na drodze. W  wyniku oględzin ujawniono szereg usterek technicznych oraz fatalne mocowanie ładunku. Kierowca najwidoczniej miał świadomość złego stanu technicznego, gdyż został zatrzymany po niezastosowaniu się do ograniczenia wjazdu. Droga, którą mógłby się poruszać prowadziła obok punktu kontrolnego inspekcji.

W środowe popołudnie (06.10) na drodze krajowej 61 w m.Łomża, funkcjonariusze łomżyńskiego oddziału WITD w Białymstoku poddali kontroli zatrzymany z ruchu 40-tonowy zestaw. W chwili zatrzymania przewoźnik wykonywał kontrolowanym składem krajowy transport drogowy rzeczy na trasie z Podnieśnia do Ełku. (transport materiałów budowlanych).

Kontrola techniczna ciągnika siodłowego ujawniła widoczny i uszkodzony kord opony wewnętrznej oraz kolejnej zewnętrznej po stronie lewej osi napędowej, aktywny wskaźnik awarii układu oczyszczania spalin, brak lusterka klasy VI, całkowite rozszczelnienie układu wydechowego poprzez przerwanie łącznika elastycznego układu wydechowego oraz ubytki powietrza z układów pneumatycznych. Niestety stan techniczny naczepy nie prezentował się lepiej. Kontrolujący wskazali kolejne braki - uszkodzenie osłon szczęk hamulcowych osi 2 i 3, przecięcie opony prawej osi, widoczny kord konstrukcyjny następnej opony oraz nieszczelności układów pneumatycznych.

Zdiagnozowane usterki powodują bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie zestawu w ruchu drogowym.
Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone kara pieniężną 4000zł. Oprócz zatrzymania dwóch dowodów rejestracyjnych, zakazano użytkowania i dalszej jazdy obu pojazdom do czasu usunięcia nieprawidłowości włącznie z zapewnieniem sprawnego osprzętu mocującego przewożone materiały budowlane.  
Kierującego ukarano dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł za niezastosowanie się do znaku B-18 zakazującego wjazdu pojazdów o  rzeczywistej masie powyżej 15t i niezabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia.