Fajerwerki na drodze.

W czwartkowy poranek (7.10) na drodze S8 w kierunku Białegostoku zatrzymano do kontroli zestaw ukraińskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej oraz nalepkami dedykowanymi podczas przewozów materiałów wybuchowych. Uwagę inspektorów zwróciły widoczne zniekształcenia naczepy wskazujące na przemieszczenia ładunku wpływające na stateczność. Biorąc pod uwagę jego rodzaj niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

Przewożony towar UN0336 Ognie sztuczne, uległ przemieszczeniu, nastąpiła zmiana ustawienia sztuk przesyłki i wypchnięcie opończy z prawej strony naczepy poza obrys pojazdu z powodu braku jego właściwego zamocowania. Transport realizowano pod plombą celną w konwencji TIR, co spowodowało ostatecznie brak reakcji kierowcy i niepodjęcie próby skutecznego zabezpieczenia ładunku. Kierowca wyjaśniał, że liczył na przejechanie ponad 100 kilometrów do granicy Polski i po zdjęciu zabezpieczeń celnych planował przeładować fajerwerki.

Taka postawa nie mogła spotkać się z akceptacją kontrolujących, a zdiagnozowana sytuacja wymagała działań natychmiastowych. Stan techniczny kontrolowanego zestawu nie budził zastrzeżeń. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariusza KAS oraz Straż Pożarną. Zostały zdjęte zabezpieczenia celne. Przewożone fajerwerki ewidentnie nie były poprawnie zabezpieczone na czas transportu i kontynuowanie przejazdu stanowiło realne zagrożenie innym uczestnikom ruchu.

Działania PSP sprowadzały się do oceny, czy w wyniku przemieszczenia nie uległy uszkodzeniu opakowania zewnętrzne fajerwerków, bądź nie uwolniła się ich zawartość.

Ostatecznie skład zabezpieczono do czasu poprawnego przepakowania, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie zagrożone karą pieniężną.

Należy podkreślić, że uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest odpowiedzialny za dopełnienie wymagań w zakresie rozmieszczenia i zamocowania ładunku w sposób zapobiegający jego przemieszczeniu, w tym zmianie ustawienia sztuk przesyłki.