Niedozwolony emulator ad – blue w ciężarówce z odpadami.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 14 października 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo  skontrolowali litewską ciężarówkę przewożącą odpady ze stali na trasie z Litwy do Polski.

Podczas oględzin okazało się, że w samochodzie zainstalowany jest niedozwolony emulator ad-blue. Przez jego stosowanie i odłączenie systemu spaliny wydzielane przez ciężarówkę nie odpowiadają przyjętym normom.
Kontrolujący zatrzymali dowód rejestracyjny ciężarówki, a kierującemu nakazali zjazd do serwisu w celu naprawienia systemu oczyszczania spalin. Kierowcę ukarano dwustuzłotowym mandatem karnym.