Nielegalny i nienormatywny przewóz odpadów.

Usunięciem na parking strzeżony, opłaceniem kaucji i zawiadomieniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nielegalnym przewozie odpadów zakończyła się kontrola ciężarówki przeprowadzona przez podlaskich inspektorów.

Wczoraj 21 października na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko kontrolerzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili samochód przewożący z Polski na Litwę używane części samochodowe.

Podczas kontroli dokonane zostały oględziny przewożonego ładunku. Były to silniki z filtrami i płynami eksploatacyjnymi, używane skrzynie biegów, sprzęgła, elementy zawieszenia, opony, fotele, części karoserii oraz połówki samochodów. Towar w dużej części został zakwalifikowany jako odpad w tym niektóre elementy jako niebezpieczny. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wezwani na miejsce potwierdzili ustalenia.

Kierowca nie posiadał zezwolenia na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej i dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów. Ciężarówka nie była oznakowana wymaganą przy tego typu przewozie tablicą.

Ponadto inspektorzy zważyli samochód. Okazało się, że o 1 100 kg został przekroczony dopuszczalny nacisk osi napędowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł on wynosić 11 500 kg. Wskazania wag wykazały 12 600 kg.

Właściciel litewskiej ciężarówki wpłacił kaucje na poczet kar w łącznej wysokości 18 000 złotych. Samochód został usunięty na wyznaczony parking strzeżony. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzić będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.