Próbne ważenie pojazdów z drzewem.

W dniu 13 stycznia 2010r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Przewoźników dokonywali ważeń próbnych pojazdów przewożących drzewo okrągłe. Działania miały na celu określenie jaka ilość surowca może być przewożona pojazdami ciężkimi, aby nie były naruszane przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o drogach publicznych.