Rażące naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.

W dniu 13 grudnia 2008 r. w Suwałkach na drodze krajowej nr 8 inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika rosyjskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy stwierdzono:

  • skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 5 godzin i 15 minut (kierowca odpoczywał 3 godziny i 45 minut);
  • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 27 godzin i 40 minut - kierujący prowadził pojazd przez 37 godzin i 40 minut nie wykonując właściwego odpoczynku dobowego;
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 22 minuty (łączny czas jazdy wyniósł 7 godzin i 52 minuty) i o 5 godzin i 52 minuty (czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy wyniósł 10 godzin i 22 minuty);
  • nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 10750zł. Zakazano dalszej jazdy - kierowca nie mógł prowadzić pojazdu do czasu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 1000zł. za stwierdzone naruszenia czasu pracy.